2 2 nabozenstwa

 

„Maryjna pobożność ludowa, zróżnicowana w swoich zewnętrznych formach

i głęboka w motywacjach, jest ważnym i uniwersalnym faktem kościelnym.

Wypływa ona z wiary i miłości ludu Bożego ku Chrystusowi,

Odkupicielowi rodzaju ludzkiego oraz ze sposobu pojmowania zbawczej misji,

którą Bóg powierzył Maryi z Nazaretu i w której jest Ona nie tylko Matką Pana i Zbawiciela,

lecz również, na płaszczyźnie łaski, Matką wszystkich ludzi.”

- Dyrektorium o pobożności ludowej, nr 183.

 

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.