W centrum pielgrzymkowym można nabyć pamiątki z naszego sanktuarium. Polecamy szczególnie:

 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE:

"RODZINNA BIBLIA PIEKARSKA Z KOMENTARZAMI ŚW. JANA PAWŁA II"

Proponowane wydanie Biblii Piekarskiej – zawiera oprócz tekstu Pisma Świętego:

- 360 stron komentarzy św. Jana Pawła II, w tym przemówienia ze Wzgórza Kalwaryjskiego. 

- opatrzone jest wstępem kustosza Sanktuarium ks. Władysława Nieszporka mówiącym o realnym działaniu słowa Bożego w życiu każdego człowieka. 

- do Czytelników zwraca się również bp Wiktor Skworc, arcybiskup metropolita katowicki, zachęcając do czytania słowa Bożego.

- każdy egzemplarz posiada swój indywidualny numer. 

- zawiera także suchą pieczęć, która przedstawia wizerunek Matki Bożej Piekarskiej z charakterystycznimi wieżami Sanktuarium w tle

- specjalne strony, przeznaczone na zapisywanie ważnych wydarzeń rodzinnych, sprawiają, że to wydanie Biblii może stać się wielopokoleniową kroniką

rodzinną.

- w proponowanej edycji znajduje się 83 wspaniałych, całostronicowych ilustracji Gustave’a Doré, nawiązujących do niezwykle cenionych XIX -wiecznych wydań.

- posiada bezcenną wartość duchową ze względu na osobiste błogosławieństwo św. Jana Pawła II dla rodzin wspólnie czytających słowo Boże.

- wyjątkowa szata graficzna podkreśla niezwykłą dbałość o estetykę pamiątkowego wydania Pisma Świętego z okazji kanonizacji Papieża Polaka.

 

2 4 6 biblia

 

Ponadto:

- solidna twarda oprawa z ornamentem tłoczonym w złocie z bogato zdobionym grzbietem (waga 3,7 kg, wymiary 240x330 mm),

- złota wstążka,

- złocone brzegi księgi,

- kremowy papier idealnie współgrający z tekstem i ilustracjami wydrukowanymi brązową farbą (sepią) ułatwiają odbiór treści nie męcząc jednocześnie wzroku,

- kolorowe, średniowieczne mapy Ziemi Świętej.

ALBUM SANKTUARIUM

MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Dopracowany w każdym detalu, ilustrowany album prezentujący bogactwo architektoniczne piekarskiej Bazyliki i Kalwarii. Obok przepięknej szaty graficznej zawiera także cenne informacje związane z kultem Matki Bożej w Piekarach Śląskich, ciekawostki związane z ponad 350-letnią historią obrazu oraz 700-letnia historią parafii. Szczególne miejsce w albumie zajmuje relacja fotograficzna z dorocznej majowej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Śląskiej Gospodyni, stanowiącej fenomen na skalę światową, z uwagi na wielotysięczny tłum odwiedzający wówczas wzgórze kalwaryjskie.

 

2 4 6 album reklama

 

HISTORIA TRZECH KORONACJI - wyd. II

Wznowienie publikacji z roku 2005. Obecne wydanie ukazało się z okazji 90. rocznicy pierwszej koronacji ikony Piekarskiej Madonny. Prezentuje bogatą i złożoną historię obrazu począwszy od 1925r. Publikacja zawiera dekret koronacyjny wydany przez papieża Piusa XI, ponadto wypowiedzi kard. Augusta Hlonda nt. piekarskiego Sanktuarium, a także wiele cennych fotografii dokumentujących zmiany, jakie kilkakrotnie przechodził wizerunek Pani Piekarskiej. W książce znajduje się również ciekawy materiał przedstawiający okoliczności dwóch rekoronacji cudownego wizerunku Maryi w 1965r. oraz 1985r.
 

PACHNĄCY OBRAZ

Publikacja poświęcona historii Piekarskiego Sanktuarium, a w szczególności wizerunku Madonny Piekarskiej. Wydana z okazji jubileuszu 350-lecia kultu Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Zawiera genezę oraz szczegółowy opis rozwoju pobożności maryjnej w sercu Górnego Śląska. Przywołuje najsłynniejsze przypadki cudownym uzdrowień wyproszonych za wstawiennictwem Matki Przedziwnej, nie ustające aż po czasy współczesne. Niepowtarzalna szata graficzna, oparta na wzorach nawiązujących do polichromii Bazyliki oraz wspaniałe fotografie czynią lekturę tego wydawnictwa nie tylko pożytecznym, ale także niezwykle przyjemnym.

PRZEWODNIK SANKTUARYJNY - w języku polskim, angielskim i niemieckim

Niemalże kieszonkowe wydanie, zawierające ujęcie historyczne dziejów parafii i Sanktuarium piekarskiego na przestrzeni 700-lat. Tekst opracowany przez oddanego całym sercem Matce Bożej, śp. ks. dra Jerzego Pawlika pozwala głębiej zrozumieć geniusz miejsca, w którym jak to pokazuje autor dostrzec można szczególne upodobanie Maryi wobec ludzi cichych i pokornych sercem.

"KRÓLOWEJ ŚLĄSKA" – ŚPIEWNIK PIEKARSKI

Cieszący się ogromna popularnością, wydany w serii Sanktuaryjnych materiałów duszpasterskich doczekał się już kilku wznowień. Otatnie wydanie z roku 2011 otrzymało nową szatę graficzną oraz zostało wzbogacone o nowe pieśni. Stanowi niezastąpioną pomoc w pięknym i pobożnym przeżywaniu nabożeństw maryjnych w naszym Sanktuarium. Wykorzystywany podczas każdej nowenny i nabożeństw fatimskich.

OBCHODY KALWARYJSKIE - modlitewnik piekarski

Publikacja wydana w ramach serii Sanktuaryjnych materiałów duszpasterskich zawiera teksty i melodie śpiewów wykonywanych podczas obchodów kalwaryjskich. W książce znajdują się również rozważania ks. Andrzeja Norasa oraz ks. Andrzeja Suchonia.


NUMERY SPECJALNE MIESIĘCZNIKA
PARAFIALNO-SANKTUARYJNEGO „Z PIEKARSKICH WIEŻ”


1303-2003 JUBILEUSZ 700-lecia PARAFII

Numer wydany z okazji tzw. „Bartłomiejowego Jubileuszu” poświęcony historii parafii i Sanktuarium, ukazuje syntetyczne, niejako „w pigułce” niezwykłe działanie Boga w dziejach serca Górnego Śląska. Publikacja zawiera wiele materiałów nt. św. Bartłomieja, pierwszego patrona piekarskiego kościoła, a także ukazuje znaczenie i zobowiązania wynikające z nadania w 1962r. tytułu bazyliki mniejszej świątyni, w której króluje Maryja w znaku swego słynącego łaskami obrazu.

„CZEKAŁEM NA TO SPOTKANIE...”

Numer poświęcony szczególnej więzi łączącej św. Jana Pawła II z Sanktuarium Piekarskim. Jako biskup i kardynał wielokrotnie gościł na kalwaryjskim wzgórzu podczas dorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców głosząc pamiętne homilie o charakterze społecznym. W numerze umieszczono m.in. świadectwa pielgrzymów nt. Jana Pawła II z księgi pamiątkowej Sanktuarium, charakterystykę papieskich wot znajdujących się w Piekarach (świeca, złoty różaniec i stuła) oraz opracowania ukazujące sylwetkę Karola Wojtyły w perspektywie historycznej.

100 LAT CHÓRU ŚW. CECYLII W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Jubileuszowa publikacja poświęcona zespołowi śpiewaczemu, działającemu przy piekarskim Sanktuarium. Ukazuje cenny wkład w kulturę, jaki swoim zaangażowaniem wypracowali ludzie, którzy z miłości do piękna wraz z aniołami wznoszą z wdzięcznością swe głosy wprost przed Boże oblicze.

INTROIBO AD ALTARE DEI – PRZYSTĄPIĘ DO OŁTARZA BOŻEGO

Pamiątkowy numer miesięcznika „Z Piekarskich Wież” wydany z okazji konsekracji nowego ołtarza soborowego w piekarskiej Bazylice w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP – 14.08.2008r., dokonanej przez bpa Józefa Kupnego. Zawiera m.in. bogatą galerię z tej niezwykle podniosłej chwili, wywiad z autorem projektu ołtarza i przebudowy prezbiterium oraz pogłębione teologicznie opracowanie dotyczące symboliki i znaczenia ołtarza w katolickiej świątyni. W numerze znaleźć można również artykuł o św. Felicjanie męczenniku, którego relikwie zostały umieszczone w mensie ołtarzowej.


„MÓWIĘ DO WAS: SZCZĘŚĆ BOŻE!”
Kardynał Karol Wojtyła – Ojciec Święty Jan Paweł II w Piekarach Śląskich.

(Wydawnictwo KSJ)Bogato ilustrowany album, zawierający:

- Homilie i przemówienia kardynała Karola Wojtyły wygłoszone w Piekarach Śląskich podczas dorocznych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców w latach 1965-1978

- Orędzia, listy i telegramy Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do pielgrzymów zgromadzonych w Piekarach Śląskich w latach 1979-2005

- Relację fotograficzną z modlitewnego czuwania po śmierci bł. Jana Pawła II, które odbyło się w Sanktuarium piekarskim oraz w katowickiej katedrze Chrystusa Króla

- Płytę DVD z unikatowym zapisem pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na katowickim lotnisku Muchowiec i niezwykłego spotkania z Ikoną piekarską podczas Jego drugiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1983r.


PŁYTY CD I DVD

   ORATORIUM PIEKARSKIE (DVD)

Płyta zawiera zarejestrowane kamerą wideo dnia 28.11.2010 roku premierowe wykonanie utworu skomponowanego przez sanktuaryjnego organistę Klaudiusza Jania, do tekstów Jerzego Markusika, znanego z poezji zamieszczanych na łamach miesięcznika „Z piekarskich wież”. Stanowi ono specjalne wotum wdzięczności z okazji jubileuszu 350-lecia kultu Matki Bożej w Piekarach Śląskich.

Oratorium piekarskie tworzy 10 części typowo muzycznych oraz kilka recytowanych do podkładu muzycznego. Część muzyczna składa się z sześciu części chóralnych oraz trzech solistycznych i jednego prologu, w którym solo prezentuje się orkiestra.

Wykonawcy:

Aleksandra Poniszowska – sopran

Grzegorz Wolman – tenor

Grzegorz Swoboda – recytacja

Chóry:- św. Cecylia przy Bazylice Piekarskiej, przygotowanie - dr Iwona Bańska

- Halka z Kozłowej Góry, przygotowanie - Aleksandra Poniszowska

Akompaniament – Piekarska Orkiestra Symfoniczna

SALVE REGINA (DVD)

Film dokumentalny w reżyserii Ireneusza Plater-Zyberka ze zdjęciami Jerzego Stena przedstawia fenomen Piekarskiego Sanktuarium z perspektywy okresu międzywojennego. Nakręcony został 10 lat po pierwszej koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej. Dzięki współczesnym możliwościom techniki obraz sprzed wielu lat przetworzono cyfrowo i udostępniono potomnym, by niepowtarzalny charakter pielgrzymek stanowych, które wówczas się rodziły i trwają aż do dzisiaj mógł świadczyć o wciąż żywym i rozwijającym się kulcie i pobożności Ślązaków.

MAGNIFICAT (CD)

Płyta wydana w 2008r. z okazji 100-lecia chóru sanktuaryjnego św. Cecylia. Zawiera najpiękniejsze utwory muzyczne sławiące Maryję, w tym jedną z najnowszych pieśni wykonywaną w Bazylice pt. „Śląska królowo”. Nagranie zrealizowane zostało w słynących ze wspaniałej akustyki wnętrzach świątyni piekarskiej. Chórem dyryguje dr Iwona Bańska, akompaniament organowy w wykonaniu organisty Klaudiusza Jania.

PANORAMY SANKTUARYJNE

„Wirtualny spacer”
- płyta CD, która umożliwi odwiedzenie Bazyliki, kalwarii, muzeum oraz obejrzenie reportażu panoramicznego z dorocznej pielgrzymki stanowej mężczyzn i młodzieńców. Wirtualne zwiedzanie ułatwia lektor – wirtualny przewodnik.

„U Matki Bożej Piekarskiej w gościnie”  >>>   OBEJRZYJ FRAGMENT   <<<
- płyta DVD a na niej film przygotowany w oparciu o panoramy sferyczne. Prezentowany film prowadzi przez kompleks sanktuaryjny, obejmujący część zabytkową samej świątyni i jej otoczenie, a także przestrzeń kalwarii wraz z kościołem i kaplicami. Film pozwoli dotknąć żywego kultu maryjnego, którego cechą charakterystyczną są pielgrzymki stanowe.

SERCE ŚLĄSKA (DVD)

Film w reżyserii Pawła Woldana poświęcony niezwykłemu miejscu górnośląskiego regionu, jakim jest Sanktuarium w Piekarach Śląskich oraz historii pielgrzymowania Ślązaków do Matki Bożej Piekarskiej.

Seria rozmów m. in. z Arcybiskupem Damianem Zimoniem i Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, wzbogacona zdjęciami kręconymi w czasie pielgrzymek mężczyzn i kobiet w roku 2009, ukazuje dzieje oraz znaczenie Sanktuarium i jego odwiedzin przez rzesze pątników.

Wymiar społeczno-religijny pielgrzymek poznajemy dzięki komentarzowi oraz bogatym materiałom archiwalnym ukazującym Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieża Jana Pawła II, którzy pielgrzymowali do Piekar podkreślajączawsze wyjątkową rolę tego miejsca.

Premiera filmu odbyła się w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach 20 sierpnia 2010r.

INNE PAMIĄTKI

- MEDAL PAMIĄTKOWY wybity przez mennicę śląską upamiętniający 350 lat kultu Matki Bożej w Piekarach Śląskich

- NUMIZMATY PAMIĄTKOWE z dawnym oraz aktualnym wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej w awersie oraz z napisem upamiętniającym jubileusz 1659-2009 w rewersie

- ZNACZKI POCZTOWE

- Okolicznościowe pocztówki, obrazki, breloczki, różańce itp. z wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej

 

 

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.