Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali.
Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa.
To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

Do której parafii zgłaszamy się, by przyjąć sakrament małżeństwa?
Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa (spisanie protokołu przedślubnego) załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych. Zasadniczo jest to parafia narzeczonej. Jeśli planowany ślub ma odbyć się w innej parafii, niż parafia zamieszkania narzeczonych, wówczas po spisaniu protokołu przedślubnego oraz po ogłoszeniu zapowiedzi narzeczeni otrzymują tzw. "licencję do zawarcia małżeństwa". Dokument ten wraz z zaświadczeniami z USC (gdy planujemy ślub "konkordatowy") należy dostarczyć do parafii, gdzie odbędzie się uroczystość zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Kiedy zgłosić w kancelarii parafialnej planowaną datę ślubu?

By przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się do kancelarii parafialnej:

- 1 rok przed ślubem, by zarezerwować termin,

- trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, by wyznaczyć datę spisania protokołu przedślubnego.

 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa - nauki przedślubne i dzień skupienia

By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych i w dniu skupienia. Nauki odbyć można w dowolnej parafii, bądź ośrodku duszpasterskim. Istnieją kursy weekendowe, w formie rekolekcji itp. - wszelkie informacje na ten temat znaleźć można w internecie.

Nauki przedślubne w bazylice:

marzec, czerwiec, wrzesień - cztery spotkania począwszy od 1. wtorku miesiąca o godz. 19.00 w Centrum Pielgrzymkowym.

 

Nauki przedmałżeńśkie w parafiach dekanatu Piekary Śląskie:

- Brzeziny. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
po uprzednim ogłoszeniu (marzec/kwiecień). 
- Brzozowice-Kamień. Parafia św. ap. Piotra i Pawła
w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu (cztery spotkania - w poniedziałek i wtorek pierwszego i drugiego tygodnia miesiąca) o godz. 19.00.
- Bytom. Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika
nauki odbywają się co kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) w poniedziałek, wtorek, środę  o godz.19:00.
- Dąbrówka Wielka. Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  
po uprzednim ogłoszeniu (jesień).
- Józefka. Parafia św. Józefa w Piekarach Śląskich
po uprzednim ogłoszeniu (wiosna, jesień).
- Kozłowa Góra. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
od 21.03.2019 godz. 19:00 przez cztery kolejne czwartki. Na jesień, we wrześniu.
- Piekary Śląskie. Parafia Świętej Rodziny. Nauki weekendowe lub 6 spotkań co tydzień. Terminy i zapisy przez stronę www.przednamimalzenstwo.pl
- Radzionków. Parafia św. Wojciecha
pierwsza i druga niedziela marca, czerwca, września, grudnia godz. 19.00.
- Rojca (Radzionków). Parafia Wniebowzięcia NMP
na początku maja i października (po wcześniejszym ogłoszeniu).
- Szarlej. Parafia Trójcy Przenajświętszej
po uprzednim ogłoszeniu (marzec/kwiecień).


Dzień skupienia dla narzeczonych:

Parafia św. Rodziny na osiedlu Wieczorka: 
Terminy 2019:  14 kwietnia, 14 lipca, 13 października
Plan:
14.00 Konferencja (w domu parafialnym)
15.30 Okazja do spowiedzi


Poradnia Życia Rodzinnego:
Piekary Śląskie. Świętej Rodziny: Małgorzata i Piotr Świątkiewicz, tel. 664 978 670

Kamień. Parafia św. ap. Piotra i Pawła: Urszula Smok, tel. 785 918 252
Radzionków. Parafia św. Wojciecha: czwartek 18.00-19.00.


Spisanie protokołu przedślubnego:
Przed zawarciem ślubu kościelnego konieczne jest przeprowadzenie rozmowy duszpasterskiej z narzeczonymi, podczas której weryfikowany jest m.in. ich stan cywilny oraz wykluczane są przeszkody formalne uniemożliwiające zawarcie ważnego związku sakramentalnego. Podczas rozmowy kapłana z narzeczonymi spisywany jest tzw. "protokół przedślubny". Ze względu na zapowiedzi przedślubne musi być on spisany co najmniej 2 miesiące przed datą ślubu. W celu spisania protokołu narzeczeni ustalają z kancelarią dzień i godzinę, mieszczącą się w harmonogramie jej urzędowania (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9-12 oraz 15-17). 

Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan. 1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne, które umieszczone są w gablotce, w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez trzy kolejne niedziele.

Potrzebne dokumenty przy spisaniu protokołu przedślubnego:
- świadectwa chrztu narzeczonych - oprócz informacji na temat chrztu, znajdują się w nim także informacje odnośnie sakramentu bierzmowania i informacja o braku zawarcia innego związku małżeńskiego

Świadectwo chrztu wydaje parafia, w której dana osoba została ochrzczona. Jeśli jest to parafia, w której spisywany jest protokół, świadectwo wystawiane jest "od ręki", jeśli chrzest odbył się gdzie indziej, narzeczeni zobowiązani są udać się do parafii chrztu, najlepiej kilka tygodni przed spisaniem protokołu, pamiętając że świadectwo chrztu ważne jest 3 miesiące.

- świadectwo ukończenia katechizacji szkoły ponad podstawowej, bądź dyplom potwierdzający uczestnictwo w katechezie

- dowody osobiste.

- zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich (forma, miejsce i czas nie mają znaczenia - narzeczeni wybierają kurs przedmałżeński odpowiadający ich możliwościom czasowym)

- jeżeli para pragnąca zawrzeć ślub kościelny, zawarła wcześniej ślub cywilny, wówczas do spisania protokołu należy przynieść akt zawarcia małżeńśtwa z USC. Podobnie w sytuacji, gdy nastąpiło orzeczenie o rozwodzie zawartego wcześniej związku cywilnego, konieczne będzie przedstawienie stosownego postanowienia sądu.

Ofiara za ślub:

Ofiara za ślub, podobnie jak za wszelkie inne posługi duszpasterskie jest całkowicie dobrowolna. Składa się ją podczas jednej z wizyt w kancelarii. Obejmuje ona przygotowanie kościoła (sprzątanie, wystrój, oświetlenie, ogrzewanie) oraz obsługę kościelną (kapłan, organista, kościelny).

Kto może być świadkiem na ślubie?
Osoby pełnoletnie, zdrowe psychicznie, mogą być nawet innego wyznania.

Ślub konkordatowy
Jeśli przyszli małżonkowie chcą zawrzeć ślub "konkordatowy" (pociągający za sobą skutki cywilno-prawne) trzeba dostarczyć do parafii, w której zawierany będzie ślub dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Na odwrotnej stronie tego "Zaświadczenia" znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument jest ważny przez 6 miesięcy od daty jego wydania (do USC należy zgłosić się z dowodem osobistym i aktem urodzenia, pamiętając że czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia to co najmniej tydzień). Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia związku małżeńskiego.

Tydzień po ceremonii w kościele należy odebrać Akt Małżeński z USC (w mieście zawarcia ślubu).

Małżeństwo, a inne Sakramenty Święte:
Katolicy, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu bierzmowania, przed zawarciem małżeństwa powinni go przyjąć, aby dopełnić wtajemniczenia chrześcijańskiego. Terminy bierzmowania w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach znaleźć można na jej stronie internetowej. Narzeczeni powinni również przystąpić do sakramentu pokuty, aby w dniu ślubu w pełni uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii i przyjąć godnie komunię świętą. Praktykuje się dwie spowiedzi przed ślubem (jeśli nie ma innych przeszkód np. wspólne zamieszkanie przed ślubem). Pierwsza spowiedź miesiąc przed ślubem, druga jeden dzień przed uroczystością. Zgodnie z postanowieniami II Synodu Archidiecezji Katowickiej nie są wymagane karteczki potwierdzające przystąpienie do spowiedzi.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE W DNIU ŚLUBU:

1. W naszej parafii, tak jak w wielu innych nie można korzystać z firm dekorujących kościoły. Kościół to nie jest studio filmowe, jest to Dom Boży. Czym innym są tego typu dekoracje na salach przyjęć, czy w domu rodzinnym. Dekoracją kościoła zajmuje się służba kościelna zgodnie z wymogami przepisów liturgicznych.

2. Należy pamiętać, że podczas Mszy zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek utworów świeckich, które nie odpowiadają duchowi liturgii stanowiącej w pierwszym rzędzie Najświętszą Ofiarę Jezusa Chrystusa. Stąd też repertuar muzyków, bądź śpiewaków obecnych podczas jakiejkolwiek ceremonii kościelnej podlega bezwzględnej weryfikacji przez organistę bazyliki, a także kapłana sprawującego Mszę świętą. 

2. Ze względu na fakt, iż w naszej bazylice zazwyczaj odbywa się kilka ślubów kolejno jeden po drugim bardzo prosimy o dopilnowanie, aby uroczystość mogła rozpocząć się punktualnie. Aby tak się stało należy pamiętać, że:

- świadkowie zgłaszają się w zakrystii 15 min. przed Mszą świętą z własnym dowodem tożsamości oraz z obrączkami. Do zakrystii ze świadkami przychodzi również fotograf i kamerzysta ze stosownym zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu nt. zasad fotografowania podczas liturgii (dla naszej diecezji kurs organizuje Kuria Metropolitalna w Katowicach).

- nowożeńcy po wyjściu z kościoła od razu udają się na Rajski Plac (tzn. kierują się na lewo od wyjścia) i dopiero tam przyjmują życzenia gości, by kolejna para mogła swobodnie przygotować się do swej uroczystości

-  INFORMUJEMY wszystkich gości pary młodej o CAŁKOWITYM ZAKAZIE rozsypywania ryżu przed kościołem, gdyż takie zachowanie jest niczym innym, jak niszczeniem pokarmu. Ponadto sprzyja gromadzeniu się gołębi, które zanieczyszczają otoczenie bazyliki. Gorąco prosimy także, aby w obrębie całego terenu kościoła nie używać strzelających armatek z konfetti, które rozsypuje się również na chodnik należący do miasta (uprzedzamy o możliwości nałożenia przez straż miejską mandatu za zaśmiecanie terenów miejskich). Pozwólmy każdej parze przeżyć swój niezwykły dzień w czystym i uporządkowanym otoczeniu. Bóg zapłać za zrozumienie.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.