MSZA ŚWIĘTA

Jako katolicy tworzymy wspólnotę parafialną. Ośrodkiem życia tej wspólnoty jest kościół i Liturgia. Każda Msza Święta ma wymiar zbiorowy jak i prywatny, co znaczy, że Msze Święte sprawowane są w intencjach całego Kościoła jak i prywatnych, gdyż właśnie to my stanowimy Kościół - nie można tego rozdzielać. Każda modlitwa jest spotkaniem i przebywaniem z Bogiem. A zatem umacnia naszą wiarę, przez którą z Nim się łączymy. Czynimy to szczególnie w czasie modlitwy Liturgicznej, w której do Boga zwraca się cały Kościół, a nie tylko pojedyncze osoby. W czasie Mszy Świętej Bóg przybliża się do swego ludu, przemawia do niego w słowie i wzbogaca go swym życiem w Eucharystii. Zaś lud Boży zjednoczony z Chrystusem przez Chrzest, łącząc się z Nim w Eucharystii oddaje Bogu najdoskonalszą cześć.


Gdzie można zarezerwować Mszę świętą?

W naszej bazylice, która pełni rolę nie tylko kościoła parafialnego, ale również ośrodka sanktuaryjnego Mszę świętą można zarezerwować na konkretny termin - w kancelarii parafialnej (tylko osobiście) lub bez wskazania konkretnej daty, gdy zależy nam przede wszytskim na tym, aby Msza odprawiona została przed cudownym obrazem Matki Bożej - w centrum pielgrzymkowym (osobiście lub telefonicznie - równocześnie ofiarę przesyłając przekazem lub przelewem).

Z jakim wyprzedzeniem można rezerwować termin Mszy świętej?

Zasadniczo we wrześniu dokonuje się rezerwacji na kolejny rok kalendarzowy. Trzeba tu zaznaczyć, że jest to jedynie zarezerwowanie konkretnego terminu (daty i godziny Mszy Św.). W tym okresie może zajść wiele przyczyn, dla których można zrezygnować z wyznaczonego terminu, lub może być konieczność przesunięcia intencji na inny termin.

W momencie rezerwacji pracownik kancelarii zapisuje telefon kontaktowy osoby zamawiającej Mszę świętą, aby w razie przyczyn leżących po stronie parafii powiadomić o zmianie terminu lub godziny odprawienia danej Mszy świętej.

PRACOWNIK KANCELARII NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO TELEFONICZNEGO PRZYPOMNIENIA

O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ OSTATECZNYM TERMINIE POTWIERDZENIA REZERWACJI 

Kiedy potwierdzamy aktualność zarezerwowanego terminu?

Konieczne jest potwierdzenie przez zainteresowanych parafian, iż rezerwowane terminy intencji są aktualne. Intencje w kancelarii parafialnej należy potwierdzić miesiąc przed wyznaczonym terminem. Intencje, które nie zostaną potwierdzone w wyznaczonym terminie uznaje się za wolne na 14 dni przed wyznaczoną datą Mszy świętej, a w ich miejsce wpisuje się intencje bezterminowe, oczekujące jeszcze na odprawienie.

W momencie potwierdzenia terminu Mszy św. składamy ofiarę

Tak jak życie ludzkie, tak i sprawowanie Eucharystii jest bezcenne, dlatego nie można płacić za Mszę świętą. W momencie potwierdzenia intencji Mszy świętej przekazujemy jedynie ofiarę na Kościół. Ofiarę przekazujemy z tytułu utrzymania parafii np. budynku kościelnego, utrzymania duszpasterzy, służby kościelnej.

Kiedy zapowiadana jest intencja Mszy śwętej?

W czasie Mszy Świętej intencja mszalna zapowiadana jest w trakcie obrzędów wstępnych. Kapłan przedstawia wiernym, kogo w czasie tej Mszy świętej otaczamy szczególnie wspólną modlitwą - w jakiej intencji sprawuje Eucharystię. Ponieważ Msza święta nie jest sprawą prywatną, dlatego również w trakcie modlitwy powszechnej (wiernych) wznosimy różne prośby do Boga. Są to modlitwy za cały Kościół jak i prywatne.

O ile ktoś z parafian lub pielgrzymów przed Mszą świętą poprosi Kapłana o modlitwę, nie można jej odmówić, dlatego prośba ta włączana jest właśnie w trakcie modlitwy wiernych.

JEŚLI W NAJBLIŻSZYM CZASIE OBCHODZISZ WAŻNE WYDARZENIE

I PRAGNIESZ BOGU DZIĘKOWAĆ ZA OTRZYMANE ŁASKI,

POMYŚL ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ, BY ZAREZERWOWAĆ TERMIN MSZY ŚWIĘTEJ!

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.