Na obrzeżu wzgórza, wzdłuż kalwaryjskiego muru zbudowano 15 kaplic różańcowych. Każde pięć kolejnych kaplic symbolizuje poszczególne części różańca świętego: radosną, bolesną i chwalebną. Zróżnicowanie danych części różańca uwidoczniono także w stylach architektonicznych, które reprezenrują kolejne kaplice. Zaprojektowano je w stylach: neogotyckim i neoromańskim. Dodatkowo wzniesiono kaplicę grobu Matki Bożej (pierwotnie był to grób Pana Jezusa), w której znajduje się figura Matki Bożej zaśniętej, obnoszona w uroczystej procesji 14 sierpnia. Budowa kapliczek różańcowych zakończyła się w czasach proboszczowania ks. Pawła Zielonkowskiego (rozpoczął swą posługe w Piekarach w roku 1901).

 

2 4 2 kalwaria kaplice rozancowe 2

2 4 2 kalwaria kaplice rozancowe 3

2 4 2 kalwaria kaplice rozancowe 12 4 2 kalwaria kaplice rozancowe 5

 

Kalwaria - cienista świątynia

Równocześnie z budową kaplic sadzono drzewa. Wzdłuż kalwaryjskich ścieżek i między kaplicami rosną okazy buka zwyczajnego i robinii akacjowej, a także drzewa o pięknym pokroju jak klony zwyczajne, jawory, lipy drobno - i szerokolistne, kasztanowce zwyczajne, sosny zwyczajne i modrzewie europejskie. Pokryte bogatą roślinnością kalwaryjskie wzgórze stanowi jedyną w swoim rodzaju zacienioną i wyciszoną oazę, z niepowtarzalną atmosferą sprzyjającą wypoczynkowi, rozmyślaniom i modlitwie.

 

2 4 2 kalwaria kaplice rozancowe 6

2 4 2 kalwaria kaplice rozancowe 4

 

BRAMA KALWARII OTWARTA JEST W GODZINACH:

Styczeń - Marzec 7.00 - 16.00

Kwiecień - Wrzesień 7.00 - 20.00

Październik - Grudzień 7.00 - 17.00

 

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.